Kallelse årsmöte 2018

FRILLESÅS ÖSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2018
TISDAGEN DEN 6 MARS 19.00

I LOKAL SKOGSLYCKAN FRILLESÅSSKOLAN
(Byggnaden längst med Sandladevägen norra ingången)

På årsmötet redovisar styrelsen vad som uträttats efter årsmötet 2017. Revisorerna lämnar sitt utlåtande om hur styrelsen använt medlemmarnas pengar för att verkställa förra mötets beslut. Styrelsen lägger fram en ny budget/handlingsplan för år 2018.

 Motioner och övriga frågor lämnas skriftligt till Hans Werner Frillesås Vildrosväg 15 eller mail sekreterare@frillesasostra.se senast onsdagen den 28  februari.

 OBS ! För att hålla vår mailgrupp uppdaterad var vänlig och meddela er e-post adress till redaktor@frillesasostra.se

DAGORDNING

Årsmötesförhandlingar
Information om grannsamverkan

 

Styrelseledamot sökes

Inför årsmötet söker vi en ny styrelseledamot. Vi träffas på möten ca 11 gånger per år. Känner du att du vill vara med i styrelsen och vara med att påverka i vårt område så hör av dej till sekreterare@frillesasostra.se.

Årsmöte 2017

FRILLESÅS ÖSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2017

ONSDAGEN DEN 8 MARS 19.00
I LOKAL SKOGSLYCKAN FRILLESÅSSKOLAN
(Byggnaden längst med Sandladevägen norra ingången)

På årsmötet redovisar styrelsen vad som uträttats efter årsmötet 2016. Revisorerna lämnar sitt utlåtande om hur styrelsen använt medlemmarnas pengar för att verkställa förra mötets beslut. Styrelsen lägger fram en ny budget/handlingsplan för år 2017.

Motioner och övriga frågor lämnas skriftligt till Hans Werner Frillesås Vildrosväg 15 eller mail sekreterare@frillesasostra.se
senast tisdagen den 28  februari
DAGORDNING
Årsmötesförhandlingar

Välkomna!

Denna information har även gått ut via email till alla medlemmar som uppgivit mailaddress

Vinter

Snart kommer förhoppningsvis snön och lyser upp lite i höstmörkret. Tänk därför på att parkera era bilar så att plogbilen kan ta sej fram överallt.

Mailaddresser

Till alla fastighetsägare i Frillesås Östra Samfällighet

Som ni säkert har märkt så fick ni även denna gång fakturan i pappersform i er brevlåda, detta beror på att vi trots flera påstötningar har haft svårt att få in mailaddresser.

Vi kommer från och med nu inte skicka ut någon information i pappersform utan all information (kallelse till årsmöte, faktura, övrig info) kommer att skickas med mail samt finnas uppdaterat på hemsidan. www.frillesasostra.se

Ni kan väl i samband med detta utskick höra med era grannar så dom också har fått det, om inte be dom maila in mailaddress dit dom vill ha info till sekreterare@frillesasostra.se

Var snäll och tänk även på att uppdatera med ny address om ni byter mail eller flyttar

Hälsningar

Styrelsen

Oseriösa hantverkare

Vi vill varna för att några hantverkare åker omkring i vårat område och erbjuder sej att tvätta hustak. Detta är mycket oseriösa hantverkare som trots överenskommet pris kräver kunder på mer pengar än det var sagt från början.

Varnar därför för att anlita dessa oseriösa hantverkare

Beläggningsarbeten

Som dom flesta väl har märkt är beläggningsarbetena på våra vägar istort sett klara och vi hoppas att alla är nöjda med denna uppfräschning av samfällighetens vägnät.

I samband med beläggningsarbetena har vi tagit bort dom farthinder som fanns tidigare och vi ber alla boende och besökande att tänka på att det finns barn och djur i våra områden  att anpassa hastigheten och köra sakta, då vi annars kanske måste ompröva beslutet att ta bort farthindren.

Vi har även satt upp grindar vid infarterna på Gång och Cykelvägarna mot Lärkbackens lekplats för att undvika biltrafik där.

Medlemsavgiften

Nu har fakturor gått ut för medlemsavgiften till samtliga medlemmar i Frillesås Östras Samfällighetsförening. Som meddelades redan förra året vid samma tidpunkt hade vi hoppats på att kunna skickat fakturor på mail denna gång, vi saknar dock fortfarande en del mailadresser så det var inte möjligt denna gång heller.

Vet du att du inte än har skickat din mailaddress till oss än var snäll och maila till oss från den address du vill att vi skall kommunicera till. Skriv ditt namn och fastighetsbeteckning. Maila till sekreterare@frillesasostra.se

Har du ingen mail? Då är det viktigt att du informerar oss! Kontakta föreningens sekreterare: Hans O Werner, Frillesås Vildrosväg 15, 439 62 Frillesås.Tel 0707-653900

 

 

Sopning av gator 2016

Det har blivit dags att sopa gatorna efter vinterns sandningar. För att sopningsbilen skall komma åt intill vägkanter och trottoarer måste vi flytta alla bilar från gatorna. Sopa även ut grus från trottoaren lite i gatan.

Sopningen äger rum måndagen den 4 april och tisdagen den 5 april.