Nu har Östras Samfällighetsförening en hemsida!

Framöver kommer hemsidan vara den huvudsakliga informationskanalen till föreningens medlemmar. Ta därför för vana att regelbundet titta in och läsa!
Här kommer du att hitta information om vägföreningen, till exempel om årsmöten, vad som gäller och vem du kan kontakta i styrelsen.