Snöröjning & halkbekämpning

Tänk på att det är ni som fastighetsägare som ansvarar för att snön är bortröjd på trottoarer samt att trottoaren är halkbekämpad, samt att det är rent framför sopkärl så att sopbilarna har åtkomst.