Årsmöte 2021

Styrelsen i Frillesås Östra Samfällighetsförening har tagit beslut att flytta fram årsmötet som skall ha avhållits i mars månad till den 22 april.

Anledningen är spridningen av coronaviruset och Folkhälsomyndighetens anvisningar om att minska riskerna för smitta. Vi måste alla se till att skydda varandra, sjuka och äldre från att utsättas för smittorisk.

I lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor står det i 10 § angående samfällighetsföreningar:

Samfällighetsföreningar

10 § Trots 49 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter och oavsett vad som anges i stadgarna, får styrelsen i en samfällighetsförening inför en viss föreningsstämma besluta att ett ombud får företräda fler än en medlem.

Styrelsen i Frillesås Östra Samfällighetsförening har beslutat att den valda valberedningen från 2020 får företräda medlemmarna vid årsmötet den 22 april 2021.

Årsmötet kommer att hållas via mail och ombud, och begränsas till det allra nödvändigaste, resultat och balansräkning, ansvarsfrihet, budget och tillsättande av förtroendeposter.

Större projekt som bör debatteras, motioner och övriga frågor får vänta tills det går att hålla ett årsmöte på traditionellt sätt utan att utsätta riskgrupper för fara.

Årsmöteshandlingar kommer att delas ut skickas till er senast 8 april.

För att även få årsmöteshandlingarna via e-post, och kunna delta i årsmötet på det sättet måste ni meddela er e-postadress till , senast 16 april.

Valberedningen som är utsedda som ombud till er som inte har tillgång till e-postadress är:

Toni Ziervogl Sandladevägen 9, 439 62 Frillesås, mobil: 0723 91 54 48
Leif Christenson Blåklintsvägen 17, 439 62 Frillesås, mobil: 0704 13 96 09

Vid frågor angående detta kontakta ordföranden. Åke Wallin , 0703 52 54 46

OBS! För att hålla vår mailgrupp uppdaterad var vänlig och meddela er e-post adress till:

Med vänlig hälsning
Styrelsen
Årsmötesprotokoll m.m.

Årsmöteshandlingar:

Dagordning 2021
Balansrapport 2020
Resultatrapport 2020
Revision 2021
Förvaltningsberättelse
Budget 2021