Årsmöte

Årsmöte äger rum varje år i februari/mars och kallelse skickas ut eller meddelas minst tre veckor före mötet. Av kallelsen framgår vilka viktiga frågor som skall avhandlas och när eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda.

PROTOKOLL MM.
Årsmötesprotokoll m.m.