Välkommen till Frillesås Östra Samfällighetsförening

Hemsidan är vår viktigaste kanal för att kommunicera med alla våra medlemmar. Här kan Du kontakta oss och få svar på Dina frågor.

Frillesås Östra Samfällighetsförening bildades 1984 på anmodan från Kungsbacka kommun.

Vårt uppdrag är att hålla samfällighetens vägar, lekplatser och gemensamma grönområden i fint skick. I vårt uppdrag finns också en aspekt på trafiksäkerheten som vi måste ta hänsyn till. Häckar och annan vegetation får inte äventyra trafiksäkerheten eller skymma vägbelysning och inte heller blockera gångvägar och trottoarer.

De gemensamma, stora och generösa grönytorna omfattar fotbollsplan och lekplatser söder om Vildrosvägen och vid Tonabacken/Lärkbacken och en kulle för vinteraktiviteter. Arbetskrävande men viktiga för miljö och trivsel.

Vårt mål är att såväl barn som äldre skall finna trygghet och nöje på lekplatser, på väg till skolan och på promenaden. Frillesås Östra Vägförening skall vara en skön plats att bo på med skola, aktivitetsområden, bibliotek, bussterminal och närhet till centrum.

Din avgift och Ditt engagemang är grunden för en fortsatt positiv förändring av vårt vägområde.