Dokument

Här finner du relevanta dokument för dig som är medlem i Frillesås Östras Samfällighetsförening.
De flesta dokument är lagrade i word-format (kräver Microsoft Word eller Open office för att kunna läsas) eller i pdf-format (kräver Acrobat Reader).

BRA ATT VETA SOM FASTIGHETSÄGARE
Detta är grannsamverkan
Så startar du grannsamverkan
Välkommen till Frillesås Östras Samfällighetsförening
Regler gällande häck mot gata

ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Årsmötesprotokoll 2022
Årsmötesprotokoll 2021
Årsmötesprotokoll 2020
Årsmötesprotokoll 2019
Årsmötesprotokoll 2018
Årsmötesprotokoll 2017
Årsmötesprotokoll 2016
Årsmötesprotokoll 2015

Årsmötesprotokoll 2014
Årsmötesprotokoll 2013
Årsmötesprotokoll 2012
Årsmötesprotokoll 2011

STADGAR MM.
Stadgar Frillesås Östra Samfällighetsförening
Förrättning Frillesås Östra Samfällighetsförening

UTSKICK TILL FÖRENINGENS MEDLEMMAR
Utskick december 2014