Digitala möten

Vi har numera våra möten digitalt i och med den pandemi som råder.
Vi undersöker nu möjligheterna om att ha ett digitalt årsmöte men återkommer närmare med information.

Vi i Frillesås östra samfällighet önskar alla medlemmar en god jul och ett gott nytt år.

🌲