Sopning av gator våren 2023

Det har blivit dags att sopa gatorna efter vinterns sandningar. För att sopningsbilen skall komma åt intill vägkanter och trottoarer måste vi flytta alla bilar från gatorna. Sopa ut grus från trottoaren en bit ut i gatan.

Sopningen äger rum vecka 17, 24-26 april före Valborg.

Årsmöte 2022

Årsmöte i Frillesås Östra Samfällighetsförening hölls den 15 mars 2022 enligt den kallelse som tidigare gått ut till medlemmarna.

Protokoll från detta möte, samt tidigare årsmöten finns att läsa under fliken Dokument.

Frillesås Östra Samfällighetsförening kallar till årsmöte 2022 tisdagen den 15 mars 19.00

På årsmötet redovisar styrelsen vad som uträttats efter årsmötet 2021. Revisorerna lämnar sitt utlåtande om räkenskaper och förvaltning för verksamhetsåret 2021. Styrelsen lägger fram en ny budget/handlingsplan för år 2022.

  • På grund av ökade kostnader för verksamheten kommer det under punkt 13 i dagordningen att föreslås en höjning av årsavgiften med 300 kronor/andel. (årsavgiften/andel har varit 1500 kronor sedan 2012).
  • Arvodena behålls oförändrade.

Motioner lämnas skriftligt till Hans Werner Frillesås Vildrosväg 15 eller mail sekreterare@frillesasostra.se senast tisdagen den 8 mars.

OBS! För att hålla vår mailgrupp uppdaterad var vänlig och meddela er e-post adress till redaktor@frillesasostra.se

Sopning av gator våren 2021

Det har blivit dags att sopa gatorna efter vinterns sandningar. För att sopningsbilen skall komma åt intill vägkanter och trottoarer måste vi flytta alla bilar från gatorna. Sopa ut grus från trottoaren en bit ut i gatan.

Sopningen äger rum mellan tisdagen den 6 april och torsdagen den 8 april.

Digitala möten

Vi har numera våra möten digitalt i och med den pandemi som råder.
Vi undersöker nu möjligheterna om att ha ett digitalt årsmöte men återkommer närmare med information.

Vi i Frillesås östra samfällighet önskar alla medlemmar en god jul och ett gott nytt år.

🌲

Möte 2020-09-22

Arbetet med att rusta upp lekplatserna fortgår. Nu ligger fokus på lekplatsen vid Frillesås Vildrosväg. Nytt lekmaterial är beställt och kommer att monteras under senare delen av hösten. Sanden under lekredskapen kommer i samband med detta bytas ut mot flis med bättre stötdämpningsegenskaper. Även lekplatsen vid Tonabacken kommer att få påfyllning av flis efter förra årets renovering.

Nästa ordinarie möte är planerat till 20:e oktober, synpunkter och tips mottages tacksam på sektreterare@frillesasostra.se

Sopning av gator våren 2020

Det har blivit dags att sopa gatorna efter vinterns sandningar. För att sopningsbilen skall komma åt intill vägkanter och trottoarer måste vi flytta alla bilar från gatorna. Sopa ut grus från trottoaren lite i gatan.

Sopningen äger rum mellan tisdagen den 14 april och torsdagen den 16 april.

Foto: Manfred Richter

Kungsbacka avfallsapp

Med Kungsbackas avfallsapp får du påminnelser när det är dags att ställa ut sopkärlen, hittar öppettider till återvinningscentraler och kundservice, driftinformation och mycket mer!

Appen ger dig möjlighet att:

• Få notiser när det är dags att ställa fram dina kärl för sophämtning
• Få information om återvinningscentralernas öppettider och var de finns
• Få information om återvinningskortet och kvarvarande fria besök
• Ha koll på öppettider för Kundservice
• Ta del av aktuell driftinformation
• Få lista och karta över alla återvinningsstationer med vägbeskrivning
• Få information om källsortering via Sorteringsguiden

För mer information se:

Kungsbacka kommuns hemsida

Ladda ner appen här:


          

Vi behöver din mailaddress

Vi saknar fortfarande ganska många mailaddresser för att kunna skicka kallelser, information från styrelsen och liknande via mail istället för brevledes. Då vi framöver endast kommer skicka kallelser, information och den årliga fakturan på mail är det därför viktigt att vi får in din mailaddress så vi kan nå dej/er.

Vet du att du inte än har skickat din mailaddress till oss än var snäll och maila till oss från den address du vill att vi skall kommunicera till. Skriv ditt namn och fastighetsbeteckning. Maila till sekreterare@frillesasostra.se

Har du ingen mail? Då är det viktigt att du informerar oss! Kontakta föreningens sekreterare: Hans O Werner, Frillesås Vildrosväg 15, 439 62 Frillesås.Tel 0707-653900