Frillesås Östra Samfällighetsförening kallar till årsmöte 2023 tisdagen den 28 mars

OBS! Ny tid: 28:e mars 2023 kl.19.00

Plats: Fillesåsskolan Hus B, östra ingången (Röda huset närmast den nya busshållplatsen på skolans område)

På årsmötet redovisar styrelsen vad som uträttats efter årsmötet 2022. Revisorerna lämnar sitt utlåtande om räkenskaper och förvaltning för verksamhetsåret 2022. Styrelsen lägger fram en ny budget/handlingsplan för år 2023.

Skatteverket har ändrat praxis avseende samfällighetsföreningar och moms:

  • Skatteverket har bestämt att samfällighetsföreningar skall moms-registrera sig och betala in 25 % moms på andelsavgiften, detta påverkar beslut om budget och andelsavgift för 2023.
  • Andelsavgiften som nu är 1800 kronor per andel måste p.g.a. skatteverkets beslut belastas med 25 % moms, andelsavgiften blir då 2250 kronor inklusive moms. Detta tas upp under punkt 12 och 13 i dagordningen.

Årsmöteshandlingar:

Dagordning
Balansrapport 2022
Resultatrapport 2022
Fös verksamhet

Motioner lämnas skriftligt till Hans Werner Frillesås Vildrosväg 15 eller mail sekreterare@frillesasostra.se senast tisdagen den 21 mars.

OBS! För att hålla vår mailgrupp uppdaterad var vänlig och meddela er e-post adress till redaktor@frillesasostra.se

VÄLKOMMEN!