Frillesås Östra Samfällighetsförening kallar till årsmöte 2022 tisdagen den 15 mars 19.00

På årsmötet redovisar styrelsen vad som uträttats efter årsmötet 2021. Revisorerna lämnar sitt utlåtande om räkenskaper och förvaltning för verksamhetsåret 2021. Styrelsen lägger fram en ny budget/handlingsplan för år 2022.

  • På grund av ökade kostnader för verksamheten kommer det under punkt 13 i dagordningen att föreslås en höjning av årsavgiften med 300 kronor/andel. (årsavgiften/andel har varit 1500 kronor sedan 2012).
  • Arvodena behålls oförändrade.

Motioner lämnas skriftligt till Hans Werner Frillesås Vildrosväg 15 eller mail sekreterare@frillesasostra.se senast tisdagen den 8 mars.

OBS! För att hålla vår mailgrupp uppdaterad var vänlig och meddela er e-post adress till redaktor@frillesasostra.se