Årsmöte 2022

Årsmöte i Frillesås Östra Samfällighetsförening hölls den 15 mars 2022 enligt den kallelse som tidigare gått ut till medlemmarna.

Protokoll från detta möte, samt tidigare årsmöten finns att läsa under fliken Dokument.