Sopning av gator våren 2020

Det har blivit dags att sopa gatorna efter vinterns sandningar. För att sopningsbilen skall komma åt intill vägkanter och trottoarer måste vi flytta alla bilar från gatorna. Sopa ut grus från trottoaren lite i gatan.

Sopningen äger rum mellan tisdagen den 14 april och torsdagen den 16 april.

Foto: Manfred Richter

Nu har Östras Samfällighetsförening en hemsida!

Framöver kommer hemsidan vara den huvudsakliga informationskanalen till föreningens medlemmar. Ta därför för vana att regelbundet titta in och läsa!
Här kommer du att hitta information om vägföreningen, till exempel om årsmöten, vad som gäller och vem du kan kontakta i styrelsen.