Sopning av vägarna i samfälligheten

Efter helgen, med start på måndag den 8 April börjar vägarna sopas i samfälligheten.

Arbetet kommer att pågå under vecka 15.

Sopa ut grus och sand en bit från kanter av vägar och trottoarer så att det blir lättare för sopen att komma åt så att vi får fina grusfria vägar.

Undvik att parkera bilar på vägen under tiden sopningen pågår om möjligt.

Vårvarma hälsningar
Styrelsen Frillesås Östra Samfällighetsförening